Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eind-19de-eeuwse dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111211
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111211

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Vrij ruime, vrijstaande dorpswoning, die iets geknikt is opgenomen in de lintbebouwing van het dorp, eind-19de-eeuws.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eind-19de-eeuwse dorpswoning

Kalfortdorp 65 (Puurs-Sint-Amands)
Vrij ruime, vrijstaande dorpswoning, die iets geknikt is opgenomen in de lintbebouwing van het dorp, eind-19de-eeuws.