Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Windmolen Heidemolen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111232
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111232

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Maquette uit 1980-1986 van de vroegere Kimpelbergmolen, opgericht door de Sint-Bernardsabdij als banmolen.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Windmolen Heidemolen

Overheide zonder nummer (Puurs-Sint-Amands)
Maquette uit 1980-1986 van de vroegere Kimpelbergmolen, opgericht door de Sint-Bernardsabdij als banmolen.