Beschermd monument

Bisschoppelijk Paleis met tuinmuren en tuin

Beschermd monument van tot heden

ID
11124
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11124

Besluiten

Bisschoppelijk paleis
definitieve beschermingsbesluiten: 24-09-1996  ID: 3103

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het Bisschoppelijk Paleis is met inbegrip van de tuinmuren en de tuin beschermd als monument.Waarden

Bisschoppelijk paleis met inbegrip van de tuinmuren en de achterliggende tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Van het vroeg neogotische gebouw dat een perfect evenwicht toont tussen de nog klassieke horizontaliteit en het gotische verticalisme van ramen, deurportiek en hoektorentjes;
Van het vroeg neogotisch interieur en zijn decoratie voornamelijk de grote vestibules met majestueuze eretrap met beelden en roosvenster, stucplafonds en deuromlijstingen, klein salon met gepolychromeerd plafond, grote spreekkamer en groot salon met rijkelijke stucplafonds, marmeren schouwen met spiegels en uitgewerkte deuromlijstingen, vensters met voorzetraampjes met gebrandschilderde medaillons en binnenluiken, en op de bovenverdieping de bibliotheek met kamerhoge wandkasten, behouden deur met gekleurd glas en origineel behangpapier en de vroeg neogotische kapel met latere muurschilderingen van E. Goethals, glasramen van G. Ladon en meubilair door R. Rooms van 1892;
Van de oorspronkelijke koetspoort in een drielobbige geprofileerde arduinen omlijsting met kunstig gesneden makelaar, hergebruikt in nieuwe bouw aan de Maaseikstraat;

historische waarde

Als residentie van de Gentse bisschoppen sinds 1845, gebouwd op de plaats van het oude Sint-Janskerkhof achter de Sint-Baafskathedraal;
Van de oorspronkelijk behouden noordelijke bepleisterde tuinmuur aan de Hoofdkerkstraat, geritmeerd door verdiepte pilasters en die intrinsiek deel uitmaakt van het ontwerp van ingenieur Wolters;
Van de tuin tussen het bisschopshuis en het koor van de Sint-Baafskathedraal, aangelegd op een deel van het oude Sint-Janskerkhof, in Engelse landsschapsstijl met hoogstammige bomen, sierheesters, slingerende paden, vijvertje, heuveltje met beeld en gekasseide oprit, nog refererend naar de 19de-eeuwse aanleg gekend door een gravure van 1843.

wetenschappelijke waarde

Met name de architectuur-historisch waarde als één der belangrijkste en vroegste verwezenlijkingen van de neogotiek in België, nog aansluitend bij de 18de-eeuwse vroeg neogotische landhuizen in Engeland;
Als ontwerp van ingenieur M.J. Wolters van 1841-1845, als één van de vroegste en belangrijkste realisaties in zijn oeuvre dat nadien voornamelijk gekenmerkt wordt door vroeg neogotische kerkgebouwen;

Aanduiding van

Is de bescherming van

Bisschoppelijk Paleis

Bisdomplein 1 (Gent)
Het Bisschoppelijk Paleis is een vroeg neogotisch gebouw ontworpen door ingenieur M.J. Wolters in 1841-1845, voorzien van een zeven traveeën brede voorgevel en zijvleugels in de Maaseikstraat en de Hoofdkerkstraat van elk negen traveeën. De achterliggende tuin, aangelegd in Engelse landschapsstijl, strekt zich uit tot het koor en kapittelhuis van de Sint-Baafskathedraal op de plaats van het vroegere kerkhof.


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.