Bisschoppelijk Paleis met tuinmuren en tuin

Beschermd monument van 24-09-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Bisdomplein
Locatie Bisdomplein 1 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/577.1
  • 4.01/44021/794.1
  • OO000091

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Bisschoppelijk Paleis

Bisdomplein 1, Gent (Oost-Vlaanderen)

Het Bisschoppelijk Paleis is een vroeg neogotische gebouw ontworpen door ingenieur M.J. Wolters in 1841-1845.

Beschrijving

Het Bisschoppelijk Paleis is met inbegrip van de tuinmuren en de tuin beschermd als monument.

Waarden

Bisschoppelijk paleis met inbegrip van de tuinmuren en de achterliggende tuin is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Van het vroeg neogotische gebouw dat een perfect evenwicht toont tussen de nog klassieke horizontaliteit en het gotische verticalisme van ramen, deurportiek en hoektorentjes;
Van het vroeg neogotisch interieur en zijn decoratie voornamelijk de grote vestibules met majestueuze eretrap met beelden en roosvenster, stucplafonds en deuromlijstingen, klein salon met gepolychromeerd plafond, grote spreekkamer en groot salon met rijkelijke stucplafonds, marmeren schouwen met spiegels en uitgewerkte deuromlijstingen, vensters met voorzetraampjes met gebrandschilderde medaillons en binnenluiken, en op de bovenverdieping de bibliotheek met kamerhoge wandkasten, behouden deur met gekleurd glas en origineel behangpapier en de vroeg neogotische kapel met latere muurschilderingen van E. Goethals, glasramen van G. Ladon en meubilair door R. Rooms van 1892;
Van de oorspronkelijke koetspoort in een drielobbige geprofileerde arduinen omlijsting met kunstig gesneden makelaar, hergebruikt in nieuwe bouw aan de Maaseikstraat;

historische waarde

Als residentie van de Gentse bisschoppen sinds 1845, gebouwd op de plaats van het oude Sint-Janskerkhof achter de Sint-Baafskathedraal;
Van de oorspronkelijk behouden noordelijke bepleisterde tuinmuur aan de Hoofdkerkstraat, geritmeerd door verdiepte pilasters en die intrinsiek deel uitmaakt van het ontwerp van ingenieur Wolters;
Van de tuin tussen het bisschopshuis en het koor van de Sint-Baafskathedraal, aangelegd op een deel van het oude Sint-Janskerkhof, in Engelse landsschapsstijl met hoogstammige bomen, sierheesters, slingerende paden, vijvertje, heuveltje met beeld en gekasseide oprit, nog refererend naar de 19de-eeuwse aanleg gekend door een gravure van 1843.

wetenschappelijke waarde

Met name de architectuur-historisch waarde als één der belangrijkste en vroegste verwezenlijkingen van de neogotiek in België, nog aansluitend bij de 18de-eeuwse vroeg neogotische landhuizen in Engeland;
Als ontwerp van ingenieur M.J. Wolters van 1841-1845, als één van de vroegste en belangrijkste realisaties in zijn oeuvre dat nadien voornamelijk gekenmerkt wordt door vroeg neogotische kerkgebouwen;
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.