Textielfabriek Cohen

Beschermd monument van 27-11-2009 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Ninove
Straat Aalstersesteenweg
Locatie Aalstersesteenweg 83, Aalstersesteenweg 83A (Ninove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41048/153.1
  • DO002334
  • OO003415

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Textielfabriek Cohen

Aalstersesteenweg 83, 83A, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Hoekperceel bebouwd in 1928-29 voor textielproducent Georges Cohen in modernistische stijl naar ontwerp van Henry van de Velde.

Beschrijving

De textielfabriek Cohen is beschermd als monument. De bescherming omvat de directeurswoning, het textielatelier en de technische ruimtes. De onbebouwde zone langs de oostelijke zijde van de fabriek en voor de directeurswoning zijn inclusief alle omheiningsmuren en hekwerk inbegrepen in de bescherming.

Waarden

De textielfabriek Cohen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Hoekperceel bebouwd in 1928-1929 voor textielproducent Georges Cohen. Het pand bestaat uit een directeurswoning, technische ruimtes en een textielatelier. Het is een van de vroegste ontwerpen na de terugkeer van Henry Van de Velde naar België.

historische waarde

in casu bouwhistorische waarde: : Hoekperceel bebouwd in 1928-1929 voor textielproducent Georges Cohen in modernistische stijl naar ontwerp van Henry Van de Velde. De verschillende functies van het pand (directeurswoning, textielatelier, technische ruimtes) zijn in de gevels herkenbaar dankzij de volumewerking, raampartijen en gevelafwerking wat representatief is voor de architect in deze periode. Opvallend gebruik van betonnen ramen in combinatie met metalen raamvleugels en betonnen dakrandafwerking. De bewaard gebleven indeling van de directeurswoning is zeer vernieuwend voor het interbellum met een ontvangstkamer, rookkamer en badkamer.

artistieke waarde

Hoekperceel bebouwd in 1928- 1929 in modernistische stijl naar ontwerp van Henry Van de Velde. De verschillende functies van het pand (directeurswoning, textielatelier, technische ruimtes) zijn in de gevels herkenbaar dankzij de volumewerking, raampartijen en gevelafwerking wat representatief is voor de architect in deze periode. Opvallend en vernieuwend gebruik van betonnen ramen in combinatie met metalen raamvleugels en betonnen dakrandafwerking. Alle artistieke kenmerken eigen aan het oeuvre van Van de Velde in deze periode (organisch continuüm, ronde hoeken, materiaal-behandeling, balkon, horizontaliteit, plastische benadering van de volumewerking) zijn in het pand aanwezig.

industrieel-archeologische waarde

Voor zover nu bekend is textielfabriek Cohen het enige industriële gebouw van de hand van Henry Van de Velde na zijn terugkeer naar België. Het fabrieksgebouwen directeurswoning zijn getuigen van de lokale, kleinschalige textielindustrie in Ninove tijdens het interbellum. Het ontwerp met een refter, drukkerij, vestiaire en sanitaire voorzieningen voor het personeel was uitermate vooruitstrevend voor de bouwperiode.

sociaal-culturele waarde

Gebouw opgetrokken door de Brusselse zakenman Cohen ter productie van confectiekledij te Ninove terwijl de luxeproductie plaats vond in Brussel. Georges Cohen was de eerste opdrachtgever na de terugkeer van Van de Velde naar België.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.