Beschermd monument

Oorlogsmonument van Ninove

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 11128   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11128

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4872

Beschrijving

Het oorlogsmonument van Ninove is beschermd als monument.


Waarden

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden, weggevoerden en weerstanders van Ninove is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Bronzen beeld van een rechtstaande gedrapeerde vrouwenfiguur, een gevleugelde engel of Nikè, die de vrede en de overwinning symboliseert. In haar linkerhand steekt zij een lauwerenkrans hoog in de lucht, in haar rechterhand houdt zij een zwaard vast. De rechterknie van de vrouw rust op een soldatenhelm. Dit beeld staat op een grote vierkante sokkel in arduin, die aan weerszijden is uitgebreid door een arduinen eremuur of memoriaal waarop bronzen platen met de namen van de slachtoffers. Onderaan de platen staat gesigneerd "DEVILLE A". Zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde prijkt een kleine afbeelding van een leeuw ingewerkt in de steen. Artistiek opgebouwd memoriaal met een symbolentaal die de nadruk legt op overwinning en roem. De gevleugelde engel of overwinningsgodin met laurierkrans en zwaard beklemtoont de gedacht aan zege en heldenmoed, een typische symboliek voor een militair gedenkteken.

historische waarde

Oorlogsgedenkteken van de Eerste Wereldoorlog met op het memoriaal of eremuur de namen van de helden en overleden weggevoerden van Ninove. Later aangevuld met namen van de gesneuvelden en van de weerstand uit de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument van Ninove

Kerkplein zonder nummer (Ninove)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden, weggevoerden en weerstanders van Ninove.