Oorlogsmonument van Ninove

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Ninove
Straat Kerkplein
Locatie Kerkplein zonder nummer (Ninove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41048/208.1
  • 4.01/41048/221.1
  • OO003508

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Oorlogsmonument van Ninove

Kerkplein zonder nummer, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden, weggevoerden en weerstanders van Ninove.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Het oorlogsmonument van Ninove is beschermd als monument.

Waarden

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden, weggevoerden en weerstanders van Ninove is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Bronzen beeld van een rechtstaande gedrapeerde vrouwenfiguur, een gevleugelde engel of Nikè, die de vrede en de overwinning symboliseert. In haar linkerhand steekt zij een lauwerenkrans hoog in de lucht, in haar rechterhand houdt zij een zwaard vast. De rechterknie van de vrouw rust op een soldatenhelm. Dit beeld staat op een grote vierkante sokkel in arduin, die aan weerszijden is uitgebreid door een arduinen eremuur of memoriaal waarop bronzen platen met de namen van de slachtoffers. Onderaan de platen staat gesigneerd "DEVILLE A". Zowel aan de linkerzijde als aan de rechterzijde prijkt een kleine afbeelding van een leeuw ingewerkt in de steen. Artistiek opgebouwd memoriaal met een symbolentaal die de nadruk legt op overwinning en roem. De gevleugelde engel of overwinningsgodin met laurierkrans en zwaard beklemtoont de gedacht aan zege en heldenmoed, een typische symboliek voor een militair gedenkteken.

historische waarde

Oorlogsgedenkteken van de Eerste Wereldoorlog met op het memoriaal of eremuur de namen van de helden en overleden weggevoerden van Ninove. Later aangevuld met namen van de gesneuvelden en van de weerstand uit de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.