Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Twee landarbeiderswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
111284
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111284

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eenvoudige woningen gevat in lintbebouwing, uit de tweede helft van de 19de eeuw.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Twee landarbeiderswoningen

Doorsteek 9-11 (Ranst)
Eenvoudige woningen gevat in lintbebouwing, uit de tweede helft van de 19de eeuw.