Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Driepikkelhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111289   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111289

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw; aan de rooilijn gelegen rechthoekig woonstalhuis met langsschuur aan noordoostzijde.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Driepikkelhoeve

Driepikkelhoeveweg 2 (Ranst)
Hoeve uit het vierde kwart van de 18de eeuw; aan de rooilijn gelegen rechthoekig woonstalhuis met langsschuur aan noordoostzijde.