Beschermd monument

Oorlogsmonument van Meerbeke

Beschermd monument van tot heden

ID
11129
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11129

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4873

Beschrijving

Het oorlogsmonument van Meerbeke is beschermd als monument. Het monument bevindt zich op het Kerkplein voor de als monument beschermde parochiekerk Sint-Pieter. De bescherming van het oorlogsmonument van Meerbeke omvat het monument met de flankerende natuurstenen balustraden en de twee losstaande monolieten in het verlengde van de balustraden. Het oorlogsmonument maakt deel uit van het als monument beschermde kerkhof met kerkplein en afsluiting, als ook van het als landschap beschermde Kerkplein met linde. De omgeving van de parochiekerk Sint-Pieter en het omliggend kerkhof en Kerkplein is beschermd als dorpsgezicht, het oorlogsmonument maakt geen deel uit van deze bescherming.Waarden

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Meerbeke is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Groots monumentaal complex uit natuursteen opgebouwd rond een artistieke beeldengroep. Op de treden van het voetstuk ligt centraal een dood opgebaarde soldaat met aan de linkerzijde een treurende vrouw en kind, beide het gezicht naar de soldaat gericht, en aan de rechterzijde een geknielde treurende man die in de verte staart. De beeldende taal van het gedenkteken symboliseert de grote impact van de oorlog op het familiale leven. Achter deze beeldengroep staat een obelisk, versierd met kruis en een lauwerkrans die het wapenschild van Meerbeke omslingert, bovenop een hoge rechthoekige sokkel. Aan weerszijde een lange rughoge natuurstenen balustrade die een halve cirkel maakt en die aan elke zijde wordt geflankeerd door een losstaande ruwe monoliet.

historische waarde

Oorlogsmonument van de Eerste Wereldoorlog opgedragen aan de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Meerbeke, opgericht in 1926 op initiatief van de bonden van Oud-strijders en Opgeëisten en medegefinancierd door de gemeente Meerbeke. Later werden de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog ingegrift in het voetstuk.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. Het gedenkteken toont de grote impact van de oorlog op het familiale leven van de burger. Beeldbepalend en sterk ruimtelijk kunstelement gelegen binnen de als dorpsgezicht beschermde "omgeving van de Sint-Pieterskerk met kerkhof en kerkhofmuur, beboomd Kerkplein en de omliggende bebouwing", beschermd bij MB van 25 maart 2000.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument van Meerbeke

Halsesteenweg zonder nummer (Ninove)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Meerbeke. Sterk beeldbepalend en monumentaal oorlogsgedenkteken, staande in een ruim grasplein met aan weerszijden van de stenen balustrade een monumentale taxus. Groots monumentaal complex uit natuursteen bestaande uit een beeldengroep met centraal een dood opgebaarde soldaat.