Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenarbeiderswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111297   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111297

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Kleine rechthoekige woning, mogelijk met kern uit de 18de eeuw.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenarbeiderswoning

Hallebaan 16 (Ranst)
Kleine rechthoekige woning, mogelijk met kern uit de 18de eeuw.