Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Langgestrekt hoevetje

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111312
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111312

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Klein hoevetje met omhaagde boomgaard aan noord- en oostzijde en moestuin aan zuidzijde.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Langgestrekt hoevetje

Knodbaan 143 (Ranst)
Klein hoevetje met omhaagde boomgaard aan noord- en oostzijde en moestuin aan zuidzijde.