Brouwerij Het Sleutelken met schoorsteen

Beschermd monument van 05-11-1996 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Tichelrei
Locatie Tichelrei 2A (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/582.1
  • 4.01/44021/798.1
  • OO000102

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Brouwerij Het Sleutelken

Tichelrei 2A, Gent (Oost-Vlaanderen)

Vrijstaand gebouw, voorheen linker zijgevel palend aan de gedempte Schipgracht en gelegen aan het thans verdwenen Sleutelbrugsken, tussen de Lange en Korte Steenstraat (thans Grauwpoort). Vermoedelijk daterend uit 16de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De voormalige brouwerij Het Sleutelken is met inbegrip van de schoorsteen beschermd als monument.

Waarden

De voormalige brouwerij Het Sleutelken met inbegrip van de schoorsteen beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

dusdanig herkenbare bedrijfsgebouw, in casu als oudste brouwerijgebouw met 16de-eeuwse kern en begin 17de-eeuwse en 19de-eeuwse architecturale kenmerken, dit laatste ingevolge toenmalige verbouwingswerken; als brouwerijgebouw met kenmerkende ligging aan een (nu overwelfde) waterloop, in casu een stadskanaal.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.