Beschermd monument

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

Beschermd monument van 08-02-2012 tot heden
ID: 11137   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11137

Beschrijving

De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel is beschermd als monument. De bescherming omvat de kapel, het bijhorend Mariabeeld en het perceel waarop de kapel is gelegen.Waarden

De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel en bijhorend Mariabeeld is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

volkskundige waarde

De kapel getuigt van een specifieke Mariadevotie, namelijk van de verering van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes die in de tweede helft van de 19de eeuw een grote populariteit verwierf na de miraculeuze verschijning (1858) van Onze-Lieve-Vrouw te Lourdes (Frankrijk).

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : De Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel is historisch en architectuurhistorisch uitzonderlijk als authentiek bewaarde kwalitatieve wegkapel, opgericht in 1875 door toenmalig burgemeester van de gemeente bij zijn bijhorend landgoed. Typologisch en stilistisch is de kapel op het vlak van klein religieus erfgoed een zeer herkenbare en representatieve, hoogwaardige uiting van neogotische bouwkunst. Het opvallend verticaal opgaand volume onder leien zadeldak met bekronende torenspits, is opgetrokken in karakteristieke baksteenbouw verrijkt met in natuursteen omlijste muuropeningen met verfijnde afwerking. Cultuurhistorisch is de bidplaats representatief voor het oud gebruik van particulieren, in casu van burgemeester B. Schollaert, om een wegkapel te bouwen op hun eigendom. De architecturaal kwalitatieve wegkapel weerspiegelt ook de vooraanstaande sociale status van de opdrachtgever en het aanzien van het bijhorende landhuis. Ook door de beeldbepalende inplanting op een straathoek bezit de opmerkelijke kapel tevens de functie van een markant historisch baken in het landelijke dorpsweefsel. Interieurhistorisch bezit de kapel een zeldzaam karakter door de authentieke decoratieve polychromie van wanden en gewelf met voor de neogotiek typerende motieven en patronen. De kapel is uitgerust met het oorspronkelijke neogotische altaar achter dito ijzeren hekwerk. Het bijhorende neogotisch gepolychromeerde Onze-Lieve-Vrouwebeeld is om veiligheidsredenen thans bewaard op het bijhorend landgoed.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdeskapel

't Angereelstraat zonder nummer (Ninove)
Neogotische kapel, gelegen op de hoek met de Wilderstraat, tegenover de spooroverweg. Eén travee en driezijdige sluiting; bakstenen gebouw onder zadeldak, met sierlijke spitse dakruiter.