Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111371
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111371

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Sint Gummarusstraat 15 (Ranst): hoeve, woonhuis

Kleine hoeve uit de 19de eeuw gelegen binnen afgepaald domeintje. Woonhuis (nok loodrecht op de straat) en bakhuis van circa 1900 (nok parallel aan de straat) aan zuidzijde.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve

Sint Gummarusstraat 15 (Ranst)
Kleine hoeve uit de 19de eeuw gelegen binnen afgepaald domeintje. Woonhuis (nok loodrecht op de straat) en bakhuis van circa 1900 (nok parallel aan de straat) aan zuidzijde.