Beschermd monument

Centraal plantsoen Regentieplein met Rolliersmonument

Beschermd monument van 30-08-2005 tot heden
ID: 11138   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11138

Besluiten

Centraal plantsoen met platanen en Rolliersmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 30-08-2005  ID: 4438

Beschrijving

Het centraal rond plantsoen op het Regentieplein te Sint-Niklaas is beschermd als monument. De bescherming omvat het rond plantsoen met bloemenperken en gekasseide stroken, de dubbele rij platanen rond het plein en het centraal op het plein geplaatste Rolliersmonument.Waarden

Het centraal rond plantsoen, met bloemenperken en gekasseide stroken, afgeboord met een dubbele rij platanen waarop centraal geplaatst het Rolliersmonument is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als monument ter nagedachtenis van de 75-jarige onafhankelijkheid van België en de heldendaad in 1830 van de Sint-Niklazenaar Benedikt Rolliers. Onthuld op 24 juni 1906, na de onthulling van het voorlopige monument op 17 september 1905. Ontworpen door Jozef Horenbant, directeur van de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas, en stadsarchitect August Waterschoot, in opdracht van het stadsbestuur. De uitvoering van het monument werd toevertrouwd aan de Gentse beeldhouwer Theo Soudeyns.

artistieke waarde

als herdenkingsmonument dat niettegenstaande de tweevoudige toewijding resulteert in een evenwichtig opgebouwd geheel. De architecturale onderdelen en de sculpturen vormen een evenwichtig totaalconcept, waarbij de blik van de toeschouwer gericht wordt naar de leeuw, symbool van België, en vandaar via de conische zuil naar het belangrijkste onderdeel van het monument, de vredesengel. Het vertolkt de idee waarbij de vrede, in de vorm van een vrouwelijke engel met gespreide vleugels, door België, in de vorm van de leeuw, bewaakt wordt.
Het geheel is nog academisch geïnspireerd, maar door de opbouwen slankheid wijkt het af van de 19de-eeuwse standbeelden en vertoont het typisch begin 20ste-eeuwse art-nouveaukenmerken. Art-nouveaukenmerken zijn te vinden in onder meer de hoge slanke conische zuil, de kwartcirkelvorm van het monument, de detaillering van de balustrade. De typografie vertoont een uitgesproken art-nouveaukarakter en ook de ongewone en zelfs grillige vorm van de schilden verwijst naar de art nouveau.

sociaal-culturele waarde

in casu stedenbouwkundige waarde: : als centraal plein van de nieuwe stationswijk met het centraal opgesteld monument gesitueerd op een rond plein met de pleinbegrenzende dubbele platanenrij die een erehaag vormen rond het monument en het ronde plein afsluiten. De locatie van het monument is zeker niet toevallig en getuigt van het prestige en belang van de 19de-eeuwse wijk. Het monument en de pleinaanleg met de platanenrij versterken het belang van het plein en geven een gepast eindperspectief aan de Prins Albertstraat, die oorspronkelijk in de as lag van het inmiddels gesloopte station.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Centraal plantsoen Regentieplein met Rolliersmonument

Regentieplein zonder nummer (Sint-Niklaas)
Op het ronde Regentieplein, omgeven door een dubbele rij platanen, bevindt zich het Rolliersmonument, een gedenkteken ter nagedachtenis van de 75-jarige onafhankelijkheid van België en de heldendaad in 1830 van de Sint-Niklazenaar Benedikt Rolliers. Het standbeeld naar ontwerp van Jozef Horenbant en August Waterschoot en uitgevoerd door de Gentse beeldhouwer Theo Soudeyns werd in 1906 onthuld.