Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoningen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111386   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111386

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Gegroepeerde woningen onder zadeldak, jaartal 1841 aangeduid door middel van gesinterde steen.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoningen

Vorstjensweg 9-13 (Ranst)
Gegroepeerde woningen onder zadeldak, jaartal 1841 aangeduid door middel van gesinterde steen.