Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boswachterswoning met aanhorigheden

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111392
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111392

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Boswachterswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkragend wolfsdak, circa 1919.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boswachterswoning met aanhorigheden

Arendonksesteenweg 37 (Ravels)
Boswachterswoning van drie traveeën en twee bouwlagen onder overkragend wolfsdak, circa 1919.