Beschermd monument

Gesloten hoeve Hof te Hazeleer

Beschermd monument van 14-10-2013 tot heden
ID: 11140   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11140

Besluiten

Hof te Hazeleer met gekasseide binnenplaats
definitieve beschermingsbesluiten: 14-10-2013  ID: 5223

Beschrijving

Het Hof te Hazeleer is beschermd als monument. De bescherming omvat de hoeve en de gekasseide binnenplaats.Waarden

Het Hof te Hazeleer met inbegrip van de gekasseide binnenplaats is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Het historische Hof te Hazeleer gaat in oorsprong terug op een vooraanstaande pachthoeve die afhing van de invloedrijke premonstratenzerabdij Sint Cornelius en SintCyprianus van de stad Ninove. Deze abdijhoeve werd in het tweede kwart van de 15de eeuw in de Dendervallei te Okegem opgericht. In het derde kwart van de 18de eeuw werd de pachthoeve grotendeels herbouwd, bouwcampagne waarnaar het jaartal 1765 refereert voorkomend in de zandstenen boog van een staldeur. Een tweede stalvleugel, aan de straat, werd in 1850 vervangen.

historische waarde

in casu cultuurhistorische waarde: : Als één van de overblijvende grote abdijhoeves in de regio is het Hof te Hazeleer cultuurhistorisch een representatief materieel relict voor de verdwenen Ninoofse premonstratenzerabdij (1137-1796). Bovendien getuigt de vroegere pachthoeve van de eeuwenlange landbouweconomische organisatie en impact van de abdij tijdens het Ancien Régime.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het architectuurhistorische belang van de hoeve ligt in zijn typologische grote herkenbaarheid en representativiteit. Dit komt in eerste instantie tot uiting in de aanleg van het overwegend bakstenen gebouwenensemble in een U-vormige formatie met gesloten karakter, in aansluiting met de karakteristieke grote vierkanthoeves van zuid-Oost-Vlaanderen en Brabant. Typerend voor de hoevebouw zijn de langgerekte volumes van één bouwlaag onder pannen zadeldaken. Ook de overige bouwkenmerken getuigen van een traditionele agrarische bouwvorm en zijn voornamelijk sterk vertegenwoordigd in de imposante hoofdvleugel gevormd door de voorname woning met stal. Het boerenhuis vertoont een typische ordonnantie met per twee gegroepeerde hoge vensters naast een lage voordeur, de laatste omlijst met hardsteen. Zandsteen is aangewend rondom de keldervensters en de staldeur. Een specifiek kenmerk voor de landelijke regionale woningbouw is het gebruik van gesinterde bakstenen omlijstingen ter accentuering van de vensters. Ook de brede dakoverstek op decoratief uitgesneden daklijstbalkjes is een authentiek aspect van dit zeldzaam wordend type 18de-eeuwse woning. Bepaalde interieurhistorische aspecten zoals de oorspronkelijke indeling met ruime, gewelfde kelders, grote voorkamers en kleinere achterkamers waaronder een opkamer, zijn eigen aan het Vlaamse grote boerenhuistype van de 18de eeuw. Uit die tijd stammen ook nog de authentieke rode vierkante vloertegels in een paar kamers, de samengestelde balkenlaag met roostering ter hoogte van de vroegere haarden en het zoldergebinte. Jongere elementen zoals pleisterwerk van sommige plafonds, keramische tegelvloeren en tegellambrisering getuigen van de evolutie van de wooncultuur binnenshuis. De koestal aansluitend bij het boerenhuis bezit nog een ijzeren aalpomp die aan de stalfunctie gekoppeld was. Beide tegenover elkaar liggende stallen met zolderverdieping zijn representatief als typisch landelijke bedrijfsarchitectuur. Binnenin bewaren ze nog originele zware samengestelde balkenlagen naast karakteristieke bakstenen troggewelven. De vleugel aan de straat van 1850 vertoont steunberen, lisenen en aan weerszij een merkwaardig boogveld met vlieggaten. Een typische hoge hoevepoort markeert de toegang van het boerenerf. De ruime vierkante binnenplaats is grotendeels op traditionele wijze verhard met kasseien waarvan al melding eind 18de eeuw.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Gesloten hoeve Hof te Hazeleer

Hazeleerstraat 13 (Ninove)
Ruime, oorspronkelijk gesloten hoeve met deels gekasseide, deels gebetonneerde binnenplaats met tuintje. Overluifelde inrijpoort in het verlengde van de dwarsschuur.