Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Stallen, slachterij, ambswoning, burelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111404
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111404

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Langgerekte stalvleugels met een bescheiden directeurswoning en dito bureau, gekadastreerd in 1907.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Stallen, slachterij, ambswoning, burelen

Bredaseweg 55 (Ravels)
Langgerekte stalvleugels met een bescheiden directeurswoning en dito bureau, gekadastreerd in 1907.