Beschermd monument

Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 20-07-1946 tot heden
ID: 11142   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11142

Besluiten

Dekenij
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1946  ID: 162

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Martinusparochie is beschermd als monument. Het gebouw werd in 1917 herbestemd als dekenij. De bescherming omvat het hoofdgebouw van zeven travee├źn, de koetshuizen, de dienstwoning, het gemakhuisje, alle andere bijgebouwen en de pastorietuin aan de straatzijde met omheiningsmuren en hekken. De ommuurde pastorietuin naast en achter de pastorie werd samen met de dorpskom van Zomergem beschermd als dorpsgezicht op 10 november 1995. De pastorie met ommuurde voortuin en bijgebouwen maakt geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.Waarden

De dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Dekenijstraat 10 (Lievegem)
Gebouwd in 1773 door pastoor Jacobus Vergauwen. Gelegen in een ommuurde ruime rechthoekige tuin met bijgebouwen.