Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 20-07-1946 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zomergem
Deelgemeente Zomergem
Straat Dekenijstraat
Locatie Dekenijstraat 10 (Zomergem)
Alternatieve naam Dekenij

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44080/103.1
  • OO002312

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Dekenijstraat 10, Zomergem (Oost-Vlaanderen)

Gebouwd in 1773 door pastoor Jacobus Vergauwen. Gelegen in een ommuurde ruime rechthoekige tuin met bijgebouwen.

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Martinusparochie is beschermd als monument. Het gebouw werd in 1917 herbestemd als dekenij. De bescherming omvat het hoofdgebouw van zeven traveeën, de koetshuizen, de dienstwoning, het gemakhuisje, alle andere bijgebouwen en de pastorietuin aan de straatzijde met omheiningsmuren en hekken. De ommuurde pastorietuin naast en achter de pastorie werd samen met de dorpskom van Zomergem beschermd als dorpsgezicht op 10 november 1995. De pastorie met ommuurde voortuin en bijgebouwen maakt geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.

Waarden

De dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.