Beschermd monument

Pastorie Sint-Martinusparochie

Beschermd monument van 20-07-1946 tot heden

ID: 11142   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11142

Besluiten

Dekenij
definitieve beschermingsbesluiten: 20-07-1946  ID: 162

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Martinusparochie is beschermd als monument. Het gebouw werd in 1917 herbestemd als dekenij. De bescherming omvat het hoofdgebouw van zeven traveeën, de koetshuizen, de dienstwoning, het gemakhuisje, alle andere bijgebouwen en de pastorietuin aan de straatzijde met omheiningsmuren en hekken. De ommuurde pastorietuin naast en achter de pastorie werd samen met de dorpskom van Zomergem beschermd als dorpsgezicht op 10 november 1995. De pastorie met ommuurde voortuin en bijgebouwen maakt geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.Waarden

De dekenij is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

archeologische waarde

in casu oudheidkundige waarde

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Pastorie Sint-Martinusparochie

Dekenijstraat 10 (Lievegem)
Classicistische pastorie van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, gebouwd in 1773 en gelegen in een ommuurde ruime rechthoekige tuin met bijgebouwen waaronder tuinpaviljoen. In de voortuin, diverse bijgebouwen onder meer koetshuizen van circa 1800 en uit de eerste helft van de 19de eeuw en een dienstwoning uit de tweede helft van de 19de eeuw.