Herenhoeve Wallenhof: boerenburgerhuis

Beschermd monument van 16-06-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Nieuwkerken-Waas
Straat Meesterstraat
Locatie Meesterstraat 97 (Sint-Niklaas)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46021/119.1
  • OO002201

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Herenhoeve Wallenhof

Meesterstraat 97, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Vroegere herenhoeve, thans bestaande uit woonhuis en haaks erop grote dwarsschuur onder geknikt zadeldak, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Het boerenburgerhuis van de herenhoeve Wallenhof, gelegen langs de Meesterstraat te Nieuwerkerken-Waas, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd het Wallenhof met omgrachting beschermd als dorpsgezicht.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de architectuurhistorische waarde van het Wallenhof als volgt werd gemotiveerd: als typische Waaslandse herenhoeve, oorspronkelijk omwald, met woonvleugel uit het begin van de 18de eeuw met datering in de gevel en met als belangrijkste kenmerken het gemengd gebruik van laatgotische naast barokke stijlelementen, respectievelijk enerzijds de witstenen kruiskozijnen in de beluikte ramen, de traditionele trapgevelstructuur met afwisselend bak- en zandsteenlagen en de in de accoladeboog uitgemetselde omlijsting rond de datumsteen bovenaan het standvenster, anderzijds de witstenen deuromlijsting met uitlopers in krulwerk en het snijwerk bij het schrijnwerk van de deuren binnenin.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000644, Het Wallenhof met omgeving, advies KCML (1981).

Waarden

Het Wallenhof is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.