Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111447   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111447

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa met lager uitgebouwde inkompartij, afgeronde linker bovenerker en uitbouw onder plat dak, van 1937.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Koning Albertstraat 104 (Ravels)
Villa met lager uitgebouwde inkompartij, afgeronde linker bovenerker en uitbouw onder plat dak, van 1937.