Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Herenhoeve Wallenhof en tracé omwalling

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
11145
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11145

Besluiten

Wallenhof en tracé van gedempte omwalling
definitieve beschermingsbesluiten: 16-06-1981  ID: 1635

Beschrijving

De herenhoeve Wallenhof, gelegen langs de Meesterstraat te Nieuwerkerken-Waas, is met de omliggende percelen binnen de gedempte omwalling beschermd als dorpsgezicht. In hetzelfde besluit werd het boerenburgerhuis ook beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarin de historische waarde van het Wallenhof met omgeving als volgt werd gemotiveerd: het bijhorend perceel met tracé van de thans gedempte omwalling omwille van de historische van de totaliteit als onverbrekelijke relatie tussen hoeve en omwald terrein.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000644, Het Wallenhof met omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

Het Wallenhof samen met het bijhorend perceel met tracé der thans gedempte omwalling is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Herenhoeve Wallenhof

Meesterstraat 97 (Sint-Niklaas)
Vroegere herenhoeve, heden bestaande uit woonhuis en haaks erop grote dwarsschuur onder geknikt zadeldak, uit het tweede kwart van de 20ste eeuw. Erf nog gedeeltelijk beboomd en vooraan afgezoomd door een meidoornhaag. Omwalling volledig gedempt voor de straataanleg van een nieuwe woonwijk.