Parochiekerk Sint-Martinus

Beschermd monument van 20-07-1946 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Lievegem
Deelgemeente Zomergem
Straat Markt
Locatie Markt zonder nummer (Lievegem)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44080/102.1
  • OO002241

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Martinus

Markt zonder nummer, Lievegem (Oost-Vlaanderen)

In de 9de eeuw zou hoogstwaarschijnlijk al een bidplaats op de Markt gestaan hebben. De bisschop van Doornik schonk in 1171 het altaar aan het kapittel van Onze-Lieve-Vrouw van Doornik. Vrijwel geen preciese historische gegevens omtrent oorsprong en vroege bouwevolutie van de huidige kerk (voor eind 16de eeuw).

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Martinus is beschermd als monument. De onmiddellijke omgeving van de kerk werd samen met de dorpskom van Zomergem beschermd als dorpsgezicht op 10 november 1995. De kerk maakt geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.

Waarden

De Sint-Martinuskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.