Hoeve Lijsdonckhof

Beschermd monument van 08-07-1999 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Sint-Niklaas
Deelgemeente Sinaai
Straat Leestraat, Hulstbaan
Locatie Hulstbaan 276, Hulstbaan 280, Leestraat 2, Leestraat 6 (Sint-Niklaas)
Alternatieve naam Lysdonckhoeve

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/46021/135.1
  • OO002100

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hoeve Lijsdonckhof

Leestraat 2, 6, Hulstbaan 276, 280, Sint-Niklaas (Oost-Vlaanderen)

Het Hof van Lijsdonck, oorspronkelijk een ontginningshoeve waarvan de oorsprong tenminste tot de 13de eeuw, mogelijk de 12de eeuw teruggaat, vormde het zomerverblijf en de residentie van de abt van de Baudelo- abdij. Aansluitend bij de hoeve bevindt zich een 19de-eeuwse parkaanleg, met onder andere delen van een gracht, een toegangshek, een dreef en hoogstamaanplanten.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De gebouwen van de Lysdonckhoeve met de omliggende percelen zijn beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd de omgeving van de hoeve beschermd als dorpsgezicht.

Waarden

Het Lijsdonkchof is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde, wetenschappelijke waarde

als overblijfselen van het voormalig Hof van Lijsdonck, oorspronkelijk ontginningshoeve waarvan de oorsprong tenminste tot de 13de eeuw, mogelijk de 12de eeuw teruggaat, later zomerverblijf en residentie van de abt van de Baudelo-abdij.
als overblijfselen van een tweede helft 16de -/17de-eeuwse bouwfase van het voormalig Lijsdonckhof, gekenmerkt door baksteenbouw met trapgevels, vloeren van rode tegels en uit Doornikse kalksteen, oude balkenconstructies en gebruik van zandsteen bij kruiskozijnen (woning), bolkozijn (bakoven) en verglaasde bakstenen sierpatronen (schuur).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.