Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa in art-decostijl

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111475
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111475

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa van drie op twee traveeën en twee bouwlagen onder complex, overkragend schilddak, gekadastreerd in 1939.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa in art-decostijl

Moleneinde 20 (Ravels)
Villa van drie op twee traveeën en twee bouwlagen onder complex, overkragend schilddak, gekadastreerd in 1939.