Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding

Beschermd monument van 27-05-1971 tot heden
ID: 11150   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11150

Besluiten

Parochiekerk Sint-Jans Onthoofding
definitieve beschermingsbesluiten: 27-05-1971  ID: 587

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Jans-Onthoofdingkerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-

artistieke waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Jans-Onthoofding

Oostwinkeldorp zonder nummer (Lievegem)
Naar het oosten georiƫnteerde dorpskerk met omringend kerkhof gelegen achter de onpare huizenrij. IJzeren toegangshek tot het kerkhof in de as van de westgevel van de kerk, aan vier slanke ijzeren hekpijlers tussen de achtergevels van de huizen nummers 27 en 31.