Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen: woonhuis en schuur

Beschermd monument van 10-11-1995 tot heden
ID: 11151   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11151

Besluiten

Hoeve: woonhuis, schuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2965

Beschrijving

Het woonhuis en de schuur van de hoeve zijn beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd de hoeve samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. De bescherming als dorpsgezicht omvat alle gebouwen van de hoeve (het woonhuis, de schuur, de bijgebouwen), het begraasd, beboomd en omhaagd erf en de ronde bakstenen hekpijlers.Waarden

Het woonhuis en de schuur van de hoeve zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voorbeeld van een voor de regio zeldzaam geworden en goed bewaard boerenhuis dat minstens dateert uit de 18de eeuw, maar in oorsprong teruggaat naar het einde van de 16de- begin 17de eeuw.
De uitgesproken authenticiteit ervan wordt gevormd door verschillende belangrijke bouwkundige elementen zoals: de behouden structuur van de woning, de oorspronkelijke vensters en verankerde houten kruiskozijnen die een overblijfsel vormen van de vroegere houtbouw in de hoevebouw; door de lage voordeur met uitzonderlijke tudorboogvorm; door de houten dakzool op geprofileerde consolenrij ; door karakteristieke originele interieurelementen zoals de houten zoldering met versierde moerbalken, de dubbele haard, de rode tegelvloer in de slaapkamers, de binnendeuren met tudorboogvorm.
Als bouwkundig kenmerkend bedrijfsgebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw bestaand uit een dwarsschuur met wagenhuis en stallen, van het type met lage langsmuren, verhoogde schuurpoort en hoog zadeldak, waarvan de aanwezigheid documentair en visueel belangrijk is in relatie met het boerenhuis.

wetenschappelijke waarde

Als voorbeeld van een voor de regio zeldzaam geworden en goed bewaard boerenhuis dat minstens dateert uit de 18de eeuw, maar in oorsprong teruggaat naar het einde van de 16de- begin 17de eeuw.
De uitgesproken authenticiteit ervan wordt gevormd door verschillende belangrijke bouwkundige elementen zoals: de behouden structuur van de woning, de oorspronkelijke vensters en verankerde houten kruiskozijnen die een overblijfsel vormen van de vroegere houtbouw in de hoevebouw; door de lage voordeur met uitzonderlijke tudorboogvorm; door de houten dakzool op geprofileerde consolenrij ; door karakteristieke originele interieurelementen zoals de houten zoldering met versierde moerbalken, de dubbele haard, de rode tegelvloer in de slaapkamers, de binnendeuren met tudorboogvorm.
Als bouwkundig kenmerkend bedrijfsgebouw uit de eerste helft van de 19de eeuw bestaand uit een dwarsschuur met wagenhuis en stallen, van het type met lage langsmuren, verhoogde schuurpoort en hoog zadeldak, waarvan de aanwezigheid documentair en visueel belangrijk is in relatie met het boerenhuis.

volkskundige waarde

Als gaaf voorbeeld van een boerenhuis waarvan de oorsprong vermoedelijk teruggaat tot einde 16de- begin 17de eeuw met aanpassingen uit de 18de eeuw en waarvan de kleurrijke voorgevel en zijn originele muuropeningen door hun verhoudingen en schikking een belangrijke bijdrage leveren voor het picturale en beeldbepalende aspect voor het omgevende landschap. De versierde moerbalken zijn een waardevolle uiting van streekgebonden volkskunst.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Stoktevijver 95 (Lievegem)
Hoeve van het type met losse bestanddelen, minstens uit de 18de eeuw. Het boerenhuis ligt achterin en is met de voorgevel gericht naar de straatzijde (zuidoosten).