Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Hoeve met losse bestanddelen en omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 10-11-1995 tot heden

ID: 11153   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11153

Besluiten

Hoeve: woonhuis, schuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 10-11-1995  ID: 2965

Beschrijving

De hoeve met losse bestanddelen is samen met haar onmiddellijke omgeving beschermd als dorpsgezicht. De bescherming omvat alle gebouwen van de hoeve (het woonhuis, de schuur, de bijgebouwen), het begraasd, beboomd en omhaagd erf en de ronde bakstenen hekpijlers. Het woonhuis en de schuur van de hoeve werden in hetzelfde besluit beschermd als monument.Waarden

De hoeve is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

Als voorbeeld voor de regio van een uitzonderlijke bewaarde hoeve met losse bestanddelen, gevormd door een bijzonder boerenhuis dat opklimt tot einde 16de-begin 17de eeuwen met bijbehorende 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen, gelegen op een begraasd, beboomd en omhaagd voorerf, met ronde bakstenen hekpijlers aan de erftoegang, getuigend van een voor de regio typische landelijke traditionele bouwstijl.
Als voorbeeld van een sterk beeldbepalend geheel in het omgevende landschap.

wetenschappelijke waarde

Als voorbeeld voor de regio van een uitzonderlijke bewaarde hoeve met losse bestanddelen, gevormd door een bijzonder boerenhuis dat opklimt tot einde 16de-begin 17de eeuwen met bijbehorende 19de-eeuwse bedrijfsgebouwen, gelegen op een begraasd, beboomd en omhaagd voorerf, met ronde bakstenen hekpijlers aan de erftoegang, getuigend van een voor de regio typische landelijke traditionele bouwstijl.
Als voorbeeld van een sterk beeldbepalend geheel in het omgevende landschap.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Stoktevijver 95 (Lievegem)
Hoeve van het type met losse bestanddelen, minstens uit de 18de eeuw. De boerenwoning ligt achterin en telt zes travee├źn. Verder zijdelings ingeplante lange en lage dwarsschuur, vermoedelijk van de eerste helft van de 19de eeuw en een klein bakstenen bijgebouw met stallen vermoedelijk uit de tweede helft van de 19de eeuw.