Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrijstaande dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111544
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111544

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Eclectisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen en lagere uitbouw rechts, van 1928.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrijstaande dorpswoning

Weeldestraat 71 (Ravels)
Eclectisch enkelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen en lagere uitbouw rechts, van 1928.