Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeves

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 111568   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111568

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeves opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Hoeve

Hodonk 101 (Retie)
Hoeve met loodrecht aansluitende stal, opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw.


Hoeves

Hodonk 86, 123, 129 (Retie)
Hoeves opklimmend tot de tweede helft van de 19de eeuw of het eerste kwart van de 20ste eeuw.