Pastorie Sint-Annaparochie

Beschermd monument van 26-03-1998 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Nieuwebosstraat
Locatie Nieuwebosstraat 64 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/628.1
  • 4.01/44021/860.1
  • OO000704

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Pastorie Sint-Annaparochie

Nieuwebosstraat 64, Gent (Oost-Vlaanderen)

De pastorie van Sint-Annaparochie werd in 1860-1862 opgetrokken in eclectische stijl naar ontwerp van van architect Jacques Van Hoecke.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De pastorie van de Sint-Annaparochie is beschermd als monument.

Waarden

Pastorie van Sint-Annaparochie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

De pastorie van Sint-Annaparochie uit 1860-1862 is een zeer authentiek gebleven bouwwerk in eclectische stijl van architect Jacques Van Hoecke. Het is een representatief voorbeeld van dit gebouwtype uit het derde kwart van de 19de eeuw waarvan de bouw in samenhang met de parochiekerk werd geconcipieerd: zelfde ontwerper en bouwperiode, verwante bouwstijl en een inplanting die de relatie tussen beide gebouwen visualiseert. Als pastorie is het gebouw merkwaardig omwille van zijn bijzondere bouwkenmerken en het zeldzaam karakter van de interieuraankleding met elementen die expliciet naar het christelijk geloof verwijzen en de specifieke functie van het woonhuis aangeven.

artistieke waarde

De architecturale kwaliteiten van dit eclectisch bouwwerk, behorend tot het voornaamste oeuvre van architect Jacques Van Hoecke, blijken uit de goede verhoudingen van de gevelcompositie en van de contrasterende materialen met een verfijnde en gedetailleerde gevelornamentiek. De smaakvolle binnenaankleding bezit opvallende en originele stijlkenmerken met toepassing van de neorococo. Elementen zoals van de merkwaardige overwelfde gang, de rijke stucdecoratie in beide grote salons en het gaaf bewaarde ensemble van wandschilderingen vormen zeer waardevolle uitingen van decoratieve kunst.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.