Beschermd monument

Het Strop van de Broeders van Liefde

Beschermd monument van tot heden

ID
11163
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11163

Besluiten

Het Strop: gebouwen en binnentuin met trompetboom
definitieve beschermingsbesluiten: 16-09-2010  ID: 4760

Rechtsgevolgen

Meer informatie over de rechtsgevolgen van beschermingen vind je op onze website.

Beschrijving

Het oorspronkelijke Sint-Vincentiushuis langs de Stropstraat te Gent is met inbegrip van de straatmuur, het poortgebouw met overdekte doorgang, de centrale kapel en de binnentuin met trompetboom in ‘Het Strop’ van de Broeders van Liefde beschermd als monument. De recentere constructies zijn niet opgenomen in de bescherming.Waarden

Het oorspronkelijke Sint-Vincentiushuis met straatmuur, poortgebouw en overdekte doorgang, de centrale kapel en de binnentuin met trompetboom in “Het Strop” van de Broeders van Liefde, met uitzondering van de recentere constructies, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

artistieke waarde

De trompetboom (Catalpa bignonioides) is één van de dikste en vermoedelijk ook één van de oudste trompetbomen van Vlaanderen en België en vormt een structuurbepalend element van een tuinarchitecturaal ensemble en een beeldbepalend onderdeel van een tuinarchitecturaal concept.

sociaal-culturele waarde

Het gebouwencomplex van "Het Strop" heeft een representatieve rol gespeeld in de geschiedenis van de psychiatrische zorgverlening en het buitengewoon onderwijs en is illustratief voor de belangrijke rol van de Broeders van Liefde in de psychiatrische zorgverlening en in de geschiedenis van het onderwijs en opvoeding. De actieve congregatie, gesticht door kanunnik J. Triest, lag mee aan de basis van de vernieuwde zorg voor geesteszieken en de ontwikkeling van het lager, buitengewoon en beroepsonderwijs, mede door de samenwerking met dokter J. Guislain, grondlegger van de moderne psychiatrie in België. In het complex is het provinciaal bestuur van de Belgische regio van de Broeders van Liefde gevestigd, één van de belangrijkste besturen van de Broeders van Liefde in de wereld.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het provincialaat, gebouwd in 1897, is een goed voorbeeld van een imposant gebouw in neoclassicistische stijl met statige allures achter een hoge muur met geaccentueerde poort en overdekte doorgang, die het representatieve karakter benadrukken, centraal in de voorgevel staat het grote polychrome beeld van de Heilige Vincentius, van de inwendige structuur imponeert het centrale trappenhuis, en getuigt de raadzaal met neogotische afwerking van de oorspronkelijke interieurinrichting.
De kapel is een geslaagd voorbeeld van een kloosterkerk, gebouwd in 1894/1907 in neostijl, met een specifieke functionele indeling waar naast het schip twee zijkapellen voorzien zijn voor het generalaat en het provincialaat, het sobere interieur vertoont esthetische kwaliteiten door de harmonieuze ruimtewerking en is op bouwtechnische vlak bijzonder als één van de weinige voorbeelden in de religieuze architectuur van een ijzeren constructie van ijzeren zuilen en schoren met bijzondere detaillering.

historische waarde

Het gebouwencomplex van het Strop, en meer bepaald het Sint-Vincentiushuis, is illustratief voor de belangrijke rol van de congregatie in de psychiatrische zorgverlening en voor de geschiedenis van onderwijs en opvoeding van de Broeders van Liefde.
Het provincialaat of het Sint-Vincentiushuis was van 1897 tot 1967 de vestiging van het Generaal Bestuur van de Broeders van Liefde, na de vestiging in 1967 van het generaal bestuur in Rome in gebruik genomen als residentie van het provinciaal bestuur. De Broeders van Liefde werden gesticht in 1807 door Petrus Jozef Triest, oorspronkelijk als congregatie van de Hospitaalbroeders van de Heilige Vincentius, belast met de bejaardenzorg, vanaf 1814 het onderwijs en vanaf 1815 met de zorg van geesteszieken. Door toedoen van kanunnik Triest werd Jozef Guislain aangesteld als hoofdgeneesheer van de Gentse instellingen. Dokter Guislain verrichtte in samenwerking met de Broeders en Zusters van Liefde baanbrekend werk in de psychiatrische verpleging. De congregatie van de Broeders van Liefde groeide uit tot een organisatie met huizen in 26 landen, opgedeeld in vier provincies Afrika, Amerika, Azië en Europa, en verder ingedeeld in regio's. In België zijn de Broeders van Liefde actief in de sector van de verzorgingsinstellingen, welzijn en onderwijs, verspreid over een dertigtal kloosters en instellingen. Het provinciaal bestuur van de Belgische regio van de Broeders van Liefde is één van de belangrijkste besturen van de Broeders van Liefde in de wereld.
De kapel is een goed voorbeeld van een kloosterkerk in neostijl uit eind 19de en begin 20ste eeuw met een duidelijk herkenbare functie in het bebouwingsensemble. In de kapel herdenkt de uit 1907 daterende muurschildering met de Congregatieboom het 100-jarig bestaan van de Broeders van Liefde
De bijhorende binnentuin met trompetboom (Catalpa bignonioides) vertoont een historische samenhang met het provincialaat van de Broeders van Liefde en dateert vermoedelijk uit de aanlegfase van het Sint-Vincentiushuis of provincialaat (1897). De tuin, aangelegd in landschapsstijl met vijver en gevarieerde beplanting, bevat tevens een beeldengroep, zogenaamd Triestgroep, en een Lourdesgrot.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Het Strop van de Broeders van Liefde

Stropstraat 119 (Gent)
Het provincialaat, gebouwd in 1897, is een imposant gebouw in neoclassicistische stijl achter een hoge muur met geaccentueerde poort en overdekte doorgang. De kapel is een goed voorbeeld van een kloosterkerk in neostijl uit eind 19de en begin 20ste eeuw. De bijhorende binnentuin, aangelegd in landschapsstijl met onder meer een vijver, trompetboom, een beeldengroep en een Lourdesgrot, dateert vermoedelijk uit de aanlegfase van het Sint-Vincentiushuis of provincialaat.

Is de omvattende bescherming van

Trompetboom in de tuin van 't Strop

Stropstraat 119 (Gent)
De trompetboom in de tuin van Psychiatrisch Instituut 't Strop is met zijn stamomtrek van meer dan 4 meter waarschijnlijk de dikste van Vlaanderen.

Andere relaties

Wordt opgevolgd door


Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.