Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Amandus

Beschermd monument van 30-07-1998 tot heden
ID: 11166   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11166

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus, kerkhof, kerkhofmuur en bebouwing
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1998  ID: 3346

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Amandus is beschermd als monument.


Waarden

De Sint-Amanduskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een romaans kerkje uit het einde van de 12de eeuw, opgetrokken met regelmatig gehouwen blokken Balegemse steen, verwerkt in een regelmatig verband, met een uitbreiding in baksteen naar het westen waarbij van de gesloopte westgevel afkomstige Balegemse steen werd herbruikt.

artistieke waarde

door de 17de, 18de en 19de-eeuwse interieuraankleding.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Amandus

Kerkstraat 31 (Zwalm)
Oorspronkelijk eenbeukig laat-Romaans zaalkerkje met recht afgesloten koor, opklimmend tot de 12de eeuw, vergroot in in 1834 en aangepast in 1868, ingeplant in kerkhof met ommuring van baksteen en betonplaten.