Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk Sint-Amandus: omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 30-07-1998 tot heden
ID: 11168   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11168

Besluiten

Parochiekerk Sint-Amandus, kerkhof, kerkhofmuur en bebouwing
definitieve beschermingsbesluiten: 30-07-1998  ID: 3346

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de omgeving van de parochiekerk Sint-Amandus met het kerkhof met kerkhofmuur en de 19de-eeuwse bebouwing aan de Kerkstraat.Waarden

Het kerkhof van de Sint-Amanduskerk, kerkhofmuur en de aan de west- en de noordzijde palende bebouwing zijn beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

de nog bewaard gebleven deels bakstenen, deels gecementeerde 19de-eeuwse landelijke bebouwing aan de Kerkstraat, die de kleine dorpskern bij het in oorsprong romaans kerkje mede bepaalt.

Aanduiding van

Is de omvattende bescherming van

Dorpswoning

Kerkstraat 29 (Zwalm)
Groot dorpshuis van acht traveeën en twee bouwlagen onder pannendak, uit het vierde kwart van de 19de eeuw, rechts naast het huis toegang tot erf en de dienstgebouwen.


Gesloten hoeve

Kerkstraat 50 (Zwalm)
Hoeve voorheen met gesloten opstelling, bedrijfsgebouwen grotendeels gesloopt, hoekhuis van twee bouwlagen onder zadeldak minstens opklimmend tot de 18de eeuw, links aanbouwsel van één bouwlaag en dienstgebouw.


Hoeve

Kerkstraat 40 (Zwalm)
Voorheen boerderij-café, huidig woonhuis van zes traveeën en één poorttravee daterend uit het vierde kwart van de 19de eeuw.


Parochiekerk Sint-Amandus

Kerkstraat 31 (Zwalm)
Oorspronkelijk eenbeukig laat-Romaans zaalkerkje met recht afgesloten koor, opklimmend tot de 12de eeuw, vergroot in in 1834 en aangepast in 1868, ingeplant in kerkhof met ommuring van baksteen en betonplaten.