Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen: woonhuis

Beschermd monument van 23-07-1986 tot heden
ID: 11169   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11169

Besluiten

Woonhuis, hekken, dwarsschuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-07-1986  ID: 2174

Beschrijving

Het woonhuis van de hoeve is beschermd als monument. De hekkens met borstwering en de dwarsschuur werden in hetzelfde besluit afzonderlijk beschermd als monument. De onmiddellijke omgeving van het woonhuis is beschermd als dorpsgezicht. Het woonhuis zelf maakt geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.


Waarden

Het woonhuis is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Rostraat 6 (Lievegem)
Deels omgrachte hoeve met losse bestanddelen. Over de walgracht aan de straatkant: middenin, een gietijzeren voetgangersbrugje met leuningen en hekje, links daarvan een brede gekasseide brug met gietijzeren leuningen en openzwaaiend hek aan zuilvormige ijzeren hekpijlers. Voortuin links opzij afgesloten door ijzeren hekwerk.