Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111703
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111703

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa van twee of drie ongelijke traveeën onder overkragend mank schilddak, aanleunend bij nieuwe zakelijkheid van 1935.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Sint-Lenaartsesteenweg 30 (Rijkevorsel)
Villa van twee of drie ongelijke traveeën onder overkragend mank schilddak, aanleunend bij nieuwe zakelijkheid van 1935.