Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Winkelhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111707
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111707

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Winkelhuis in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.



Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Winkelhuis

Vinkenpad 4 (Rijkevorsel)
Winkelhuis in eclectische stijl uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.