Windmolen ter Zeven Wegen

Beschermd monument van 12-06-1986 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Ninove
Deelgemeente Denderwindeke
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat zonder nummer (Ninove)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/41048/122.1
  • OO001704

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen ter Zeven Wegen

Molenstraat 50, Ninove (Oost-Vlaanderen)

Mooi ingeplant midden de weiden, volgens R. Desart daterend uit 1790. Bakstenen korenwindmolen, belmolen, in 1872 voorzien van een stoommachine, uitgebroken in 1921-22. Bergmolen met gaanderij; ronde romp met baksteenfries en een aantal typische industriële boogramen met ijzeren roedeverdeling uit de 19de eeuw.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De windmolen ter Zeven Wegen te Denderwinde, is beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de industrieel-archeologische waarde van de stenen windmolen als volgt werd gemotiveerd:
”als stenen korenmolen uit de 19de eeuw van het belttype, met achtzijdige kap, met drie zolders en met vier maalstenen, inclusief de Lister-motor.”

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, Beschermingsdossier DO000755, Stenen windmolen, Heirebaan 24, advies KCML (1986).

Waarden

De windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.