Beschermd monument

Hoeve met losse bestanddelen: dwarsschuur

Beschermd monument van 23-07-1986 tot heden

ID
11174
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11174

Besluiten

Woonhuis, hekken, dwarsschuur en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 23-07-1986  ID: 2174

Beschrijving

De dwarsschuur van de hoeve is beschermd als monument. Het woonhuis en de hekkens met borstwering die toegang geven tot het terrein werden in hetzelfde besluit afzonderlijk beschermd als monument. De onmiddellijke omgeving van het woonhuis is beschermd als dorpsgezicht. Het woonhuis maakt geen deel uit van deze bescherming als dorpsgezicht.Waarden

De dwarsschuur, horend bij de woning, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

-


Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Hoeve met losse bestanddelen

Rostraat 6 (Lievegem)
Deels omgrachte hoeve met voorin gelegen boerenburgerhuis van zeven traveeën en anderhalve bouwlaag onder zadeldak van 1865. Over de walgracht: gietijzeren voetgangersbrugje met leuningen en hekje en een brede gekasseide brug met gietijzeren leuningen en openzwaaiend hek aan zuilvormige ijzeren hekpijlers. Voortuin links opzij afgesloten door ijzeren hekwerk.