Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Predikherenhoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111745
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111745

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Boerderij bestaande uit woonstalhuis met hoger opgaand woonhuis en haaks erop dwarsschuur, oudere kern. Ten noordenWaarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Predikherenhoeve

Predikherenhoevestraat 12 (Rumst)
Boerderij bestaande uit woonstalhuis met hoger opgaand woonhuis en haaks erop dwarsschuur, oudere kern. Ten noorden