Beschermd monument

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain: onderdelen

Beschermd monument van 06-10-1999 tot heden

ID
11175
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11175

Besluiten

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain: 19de-eeuwse gebouwen en toevoegingen van 1928
definitieve beschermingsbesluiten: 06-10-1999  ID: 3489

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de 19de-eeuwse gebouwen, de binnentuinen en de toevoegingen van 1928 van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain.Waarden

De 19de-eeuwse gebouwen en toevoegingen van 1928 van het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain met inbegrip van de binnentuinen zijn beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het voormalige psychiatrisch centrum Dr. Guislain vormt een goed bewaard voorbeeld van een midden 19de-eeuws openbaar gebouw met verzorgende functie opgetrokken volgens het bouwtype van een ziekenhuis met een specifiek programma, in plattegrond en binneninrichting volledig afgestemd op de psychiatrische zorg.
Het gebouwencomplex werd opgetrokken in een kleurrijke en verzorgde baksteenarchitectuur met een eclectische vormgeving voornamelijk beïnvloed door de Romaans-Byzantijnse stijl en de Italiaanse renaissance.
Het voormalige gesticht werd gebouwd naar ontwerp van architect professor Adolphe Pauli in samenwerking met professor dokter Joseph Guislain en wordt beschouwd als één van de belangrijkste realisaties van architect Pauli, gekenmerkt door de zeer doordachte functionele aanleg en de typische eclectische vormgeving in de opstanden en de afwerking.
De gebouwen van het psychiatrisch centrum dr. Guislain, waaronder de zeshoekige watertoren, opgetrokken na de branden van 1928 naar ontwerp van architect Alfons Van de Vijver vormen nu eveneens beeldbepalende elementen in een aangepaste stijl volledig in harmonie met het oude gesticht.

historische waarde

Het psychiatrisch ziekenhuis werd gebouwd onder impuls van professor dokter Joseph Guislain, grondlegger van de moderne psychiatrie in onze gewesten en eerste hoofdgeneesheer van het gesticht.
Als psychiatrische inrichting vervult het voormalige Guislaingesticht een belangrijke rol in de geschiedenis van de congregatie van de Broeders van Liefde die mede aan de basis liggen van de wetgeving op de zorg voor krankzinnigen van 1850 en die van bij de oprichting van het Guislaingesticht instonden voor de verzorging van de patiënten.

historische waarde

Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain vormt het eerste moderne krankzinnigen tehuis in ons land, gebouwd voor de opvang en behandeling van geesteszieken, volgens de opvattingen van dokter J. Guislain.

sociaal-culturele waarde

Het Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain vormt het eerste moderne krankzinnigen tehuis in ons land, gebouwd voor de opvang en behandeling van geesteszieken, volgens de opvattingen van dokter J. Guislain.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain

Jozef Guislainstraat 43, 43A (Gent)
Het complex vormde voorheen het Guislaingesticht, daarvoor Krankzinnigengesticht voor mannen. Volgens richtlijnen van professor dr. Guislain werd het complex naar een ontwerp van 1852 van architect Adolphe Pauli aangevat in een eclectische stijl. Het complex omvat ook bijgebouwen, zoals werkplaatsen en stallen, gebouwd in 1866, volgens een ontwerp van 1863. In 1928 volgde een restauratie van de hoofdvleugels en werden een nieuwe kapel, watertoren en woonhuizen van de geneesheer en de aalmoezenier gebouwd naar ontwerp van Alfons Van de Vijver.