Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID: 111770   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111770

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve gelegen aan de Rupeldijk, woonhuisgedeelte met haaks hierop hogere vleugel en ten oosten een schuur, thans deels omgebouwd tot restaurant.Waarden

historische waarde

-

industrieel-archeologische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Tolhuisstraat 323-325 (Schelle)
Hoeve gelegen aan de Rupeldijk, woonhuisgedeelte met haaks hierop hogere vleugel en ten oosten een schuur, thans deels omgebouwd tot restaurant.