Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Domein Hof ten Broecke

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111780
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111780

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Een bebost, rechthoekig omgracht domein, gelegen ten zuidoosten van het centrum van Schilde.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-

ruimtelijk-structurerende waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Domein Hof ten Broecke

Bellevuedreef zonder nummer, De Pont 45, zonder nummer (Schilde)
Een bebost, rechthoekig omgracht domein, gelegen ten zuidoosten van het centrum van Schilde.

Is de omvattende vaststelling van

Grote Hoeve

Bellevuedreef 40 (Schilde)
Monumentale hoeve met losstaande bestanddelen, uit het derde kwart van de 18de eeuw en onder meer verbouwd in het derde kwart van de 20ste eeuw.