Watermolen Vanderlindensmolen

Beschermd monument van 14-06-1985 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Zwalm
Deelgemeente Nederzwalm-Hermelgem
Straat Biestmolenstraat
Locatie Biestmolenstraat 16 (Zwalm)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45065/115.1
  • OO002329

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Geen afbeelding beschikbaar

Watermolen Vanderlindensmolen

Biestmolenstraat zonder nummer, Zwalm (Oost-Vlaanderen)

Achterin gelegen koren- en oliewatermolen, vermoedelijk opklimmend tot de 11de eeuw, bakstenen molengebouw onder afgewolfd pannendak met verankerd jaartal 1801.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de watermolen Vanderlindensmolen met het molengebouw, alle sluiswerk, alle bruggen en overgangen, de keermuren en alle ‘roerende’ en ‘staande’ werk met inbegrip van de elektrische motor ACEC.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de watermolen Vanderlindensmolen als volgt: “als bovenslagmolen uit de 18de en de 19de eeuw met twee koppels maalstenen, in zijn functionele omgeving met sluizen, spaarkom en aanvoerbeek.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000739, Vanderlindensmolen (DE SCHEPPER J., 1985).

Waarden

De Vanderlindensmolen (inclusief molengebouw, alle sluiswerk, alle bruggen en overgangen, de keermuren, alle ‘roerende’ en ‘staande’ werk met inbegrip van de elektrische motor ACEC) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.