Beschermd monument

Watermolen Vanderlindensmolen

Beschermd monument van 14-06-1985 tot heden

ID: 11179   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11179

Besluiten

Vanderlindensmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-06-1985  ID: 2054

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de watermolen Vanderlindensmolen met het molengebouw, alle sluiswerk, alle bruggen en overgangen, de keermuren en alle ‘roerende’ en ‘staande’ werk met inbegrip van de elektrische motor ACEC.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de watermolen Vanderlindensmolen als volgt: “als bovenslagmolen uit de 18de en de 19de eeuw met twee koppels maalstenen, in zijn functionele omgeving met sluizen, spaarkom en aanvoerbeek.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000739, Vanderlindensmolen (DE SCHEPPER J., 1985).


Waarden

De Vanderlindensmolen (inclusief molengebouw, alle sluiswerk, alle bruggen en overgangen, de keermuren, alle ‘roerende’ en ‘staande’ werk met inbegrip van de elektrische motor ACEC) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Vanderlindensmolen

Biestmolenstraat zonder nummer (Zwalm)
Achterin gelegen koren- en oliewatermolen, vermoedelijk opklimmend tot de 11de eeuw, bakstenen molengebouw onder afgewolfd pannendak met verankerd jaartal 1801.