Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Villa

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111791
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111791

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Villa van 1966-67 naar ontwerp van Walter Toubhans en Walter Cogge.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Villa

Groene Wandeling 13 (Schilde)
Villa van 1966-67 naar ontwerp van Walter Toubhans en Walter Cogge.