Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Roze Tempel, woning De Wachter

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden

ID
111792
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111792

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Symmetrisch opgebouwde U-vormige villa van 1983.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Roze Tempel, woning De Wachter

Groene Wandeling 17 (Schilde)
Symmetrisch opgebouwde U-vormige villa van 1983.