Beschermd monument

Watermolen Vreckommolen

Beschermd monument van 24-06-1994 tot heden
ID: 11180   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11180

Besluiten

Watermolen Schoreelsmolen met toebehoren en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 24-06-1994  ID: 2712

Beschrijving

De watermolen Vreckommolen te Denderwindeke, is beschermd als monument.Waarden

De watermolen, genaamd Schoreelsmolen, met inbegrip van het molengebouw, het woonhuis, de sluis met damwanden en toebehoren, het waterrad en het roerend werk (raderwerk, 3 koppels maalstenen met toebehoren, assen, binnenluiwerk met aandrijving, bascule en graankuiser), is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als korenwatermolen van het bovenslagtype die door zijn karakteristieken het type van een dergelijke molen rond 1900 goed illustreert.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Vreckommolen

Vreckom 10A (Ninove)
Vervallen watermolen op de Molenbeek (ontoegankelijk).