Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Watermolen Vanderlindensmolen met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 14-06-1985 tot heden

ID: 11181   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/11181

Besluiten

Vanderlindensmolen en omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 14-06-1985  ID: 2054

Beschrijving

De bescherming als dorpsgezicht omvat de watermolen Vanderlindensmolen met omgeving, waar twee schaduwbomen en een geknotte gewone es staan.

Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de watermolen Vanderlindensmolen met omgeving als volgt: “als oude en nog functionele watermolensite met sluizen, spaarkom en aanvoerbeek.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000739, Vanderlindensmolen (DE SCHEPPER J., 1985).


Waarden

De Vanderlindensmolen met omgeving is beschermd als dorpsgezicht omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-


Aanduiding van

Is de bescherming van

Watermolen Vanderlindensmolen

Biestmolenstraat zonder nummer (Zwalm)
Achterin gelegen koren- en oliewatermolen, vermoedelijk opklimmend tot de 11de eeuw, bakstenen molengebouw onder afgewolfd pannendak met verankerd jaartal 1801.


Is de omvattende bescherming van

Knotes Vanderlindensmolen

Biestmolenstraat 8 (Zwalm)
Op het erf van de Vanderlindensmolen, stroomafwaarts het molenrad staat een geknotte boom. Een gewone es met stamomtrek van 222 cm en hoog geknot op circa 3 meter. Deze boom illustreert nog het traditioneel aanplanten en beheren van bomen in functie van het produceren van brand-, constructie- en geriefhout en het gebruik in functie van loofvoedering.


Twee schaduwbomen van lindenhakhout bij Vanderlindensmolen

Biestmolenstraat 8 (Zwalm)
Twee enorme hakhoutstoven van linde zijn aangeplant als zonnescherm bij het rad van de watermolen. Dit gebruik dateert uit de periode dat het rad en het sluiswerk nog uit hout werd geconstrueerd en tegen het zonnelicht diende beschermd te worden. Hout werkt en de duurzaamheid vanonder andere het rad wordt negatief beïnvloed bij plotse schommelingen tussen nat en droog.