Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Marijnissen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
111810
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111810

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Hoeve met naast elkaar geplaatste losstaande bestanddelen uit de 18de en de 20ste eeuw, gelegen op omhaagd en met gras begroeid domein.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Marijnissen

Moerstraat 55 (Schilde)
Hoeve met naast elkaar geplaatste losstaande bestanddelen uit de 18de en de 20ste eeuw, gelegen op omhaagd en met gras begroeid domein.