Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dorpswoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 29-03-2019 tot heden
ID: 111816   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/111816

Besluiten

Besluit tot vaststelling van de inventaris bouwkundig erfgoed in de provincie Antwerpen
schrappingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 14-03-2019  ID: 14618

Beschrijving

Rechthoekige dorpswoning verdeeld in twee woningen met gezamenlijke ingang en stalling in westelijk gedeelte.Waarden

historische waarde

-

architecturale waarde

-


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dorpswoning

Pastorijdreef 23, 25 (Schilde)
Rechthoekige dorpswoning verdeeld in twee woningen met gezamenlijke ingang en stalling in westelijk gedeelte.